موقعیت فعلی شما:

چیست SSAS

از میان انبوهی از ابزارها و فناوری‌هایی که مایکروسافت ارائه می‌کند، خدمات تجزیه و تحلیل یکی از حوزه‌های غنی است که به کاربران خود توانایی‌هایی در سطح سازمانی برای خدمات هوش تجاری و تجزیه و تحلیل، تجسم داده‌ها و ابزارهای گزارش‌دهی می‌دهد. سه بستر اصلی برای خدمات تحلیل عبارت هستند از: خدمات تجزیه و تحلیل […]