هوش عملیاتی (Operational Intelligence) چیست و چگونه انجام می‌شود؟

هوش عملیاتی Operational Intelligence چیست

هوش عملیاتی (Operational Intelligence) چیست و چگونه انجام می‌شود؟ هوش عملیاتی (Operational Intelligence) نوعی از فلسفه تجزیه و تحلیل داده است که بر اجرای تصمیمات تجاری سریع و اقدام بر اساس داده‌ها تمرکز دارد. این روش از تکنیک‌های جمع‌آوری خودکار داده‌ها از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و همچنین تکنیک‌های ذخیره‌سازی داده استفاده می‌کند که […]

معرفی دو روش FIFO و LIFO

FIFO و LIFO

معرفی دو روش قیمت گذاری FIFO و LIFO مدیریت انبار یکی از مهم ترین و اصلی ترین دارایی های یک کسب و کار است که ممکن است سرمایه هر شرکتی درون آن باشد. پس باید برای حفظ این دارایی، یک روش کنترل و مدیریت انتخاب کنیم تا این دارایی از بین نرود. برای کنترل و […]