موقعیت فعلی شما:

آینده هوش تجاری

آینده هوش تجاری

آینده هوش تجاری (Business Intelligence) چیست؟ در دنیای امروزی هر شرکت و سازمانی، وابسته به داده‌ها و اطلاعات است. با در نظر گرفتن این موضوع که داده‌ها می‌توانند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در روند سازمان و رضایت‌مندی و دستیابی به اهداف داشته باشند، استفاده و بهره‌گیری از آن‌ها بسیار مهم است. آینده هوش تجاری به‌عنوان سیستمی […]