موقعیت فعلی شما:

انبار داده (Data Warehouse) چیست؟

انبار داده چیست

انبار داده (Data warehouse ) چیست و چرا برای تجارت شما مهم است؟ مفهوم انبار داده از دهه ۱۹۸۰ به وجود آمد. در آن زمان برای انتقال داده‌ها صرفا از شرکت‌ها و سیستم‌های پشتیبانی استفاده می‌شد. نیاز به سیستم اطلاعاتی قوی باعث شد که در نهایت هوش تجاری ایجاد شود. انبار داده مجموعه‌ی بزرگی از […]