موقعیت فعلی شما:

تجسم داده چیست و چرا اهمیت دارد؟

تجسم داده (Data Visualization) چیست

تجسم داده چیست و چرا اهمیت دارد؟ با سؤالی کلی بحث را شروع می‌کنیم؛ تجسم داده (Data Visualization) چیست؟ به طور کلی می‌توان گفت که تجسم داده به معنایی ارائه دادن اطلاعات و انواع داده در قالب و به شکل تصویری و دیداری است که کاربر می‌تواند آن را براحتی مشاهده کرده و درک کند. […]