موقعیت فعلی شما:

تفاوت زبان پایتون (Python) و R در چیست؟

تفاوت زبان پایتون و R

تفاوت زبان پایتون (Python) و R در چیست؟ اگر در حوزه علم داده یا تجزیه و تحلیل آن‌ها کار می‌کنید، احتمالاً تفاوت زبان پایتون و R را می‌دانید. اگرچه هر دو این زبان‌ها آینده کسب و کار را برحسب داده‌های موجود پیش‌بینی می‌کنند، اما قطعاً عملکرد این دو زبان با یکدیگر تفاوت دارد. هر دو […]