موقعیت فعلی شما:

تفاوت زبان M و DAX در نرم افزار Power BI

تفاوت زبان M و DAX

تفاوت زبان M و DAX در نرم افزار Power BI نرم افزار POWER BI از دو زبان مختلف پشتیبانی می‌کند، زبان M و DAX (Data Analysis Expression) که می‌توانند برای فیلتر، مدیریت و تجسم داده‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. در این مقاله ما به تفاوت زبان M و DAX در این نرم افزار می‌پردازیم. M […]