آشنایی با تفاوت هوش کسب و کار و گزارش!

تفاوت هوش کسب و کار و گزارش

تفاوت هوش کسب و کار و گزارش افرادی که در فکر ارتقای کسب و کار خود هستند، به احتمال زیاد نام هوش تجاری و گزارش را شنیده‌اند و با تفسیرها و تعاریف نامحدود این دو مورد آشنا هستند. امروزه، مفاهیم مربوط به هوش کسب و کار (BI) نسبت به قبل فراگیرتر شده و اهمیت بالایی […]