تمیزسازی داده (Data cleaning) به چه معناست و چه اهمیتی دارد؟

تمیزسازی داده یا DataCleaning چیست

تمیزسازی داده (Data cleaning) به چه معناست و چه اهمیتی دارد؟ این روزها بسیاری از کسب و کارها بر امنیت سایبری و امنیت اطلاعات خود تمرکز کرده‌اند. اما این تنها مسئله‌ای نیست که در پیشرفت یک کسب و کار اهمیت دارد، تمیزسازی داده نیز از موضوعاتی است که این روزها بسیار مطرح می‌شود. اما فکر […]