موقعیت فعلی شما:

داشبورد گزارش گیری چیست؟

داشبورد گزارش گیری چیست؟ داشبورد گزارش ابزاری برای مدیریت اطلاعات است. در داشبورد گزارش سازمان ها شاخص های کلیدی عملکرد خود را به صورت بصری می بینند و اندازه گیری می کنند و همچنین می توانند از طریق این داشبورد ها کسب و کار خود را تجزیه و تحلیل کنند و فرآیند های سازمان خود […]