دریاچه داده یا Data Lake چیست؟

دریاچه داده چیست؟

دریاچه داده یا Data Lake چیست؟ هوش تجاری به مشاغل و سازمان ها کمک می کند تا از داده های خود سوال کنند و پاسخ آن ها را دریافت کنند. هوش کسب و کار با به تصویر کشیدن اطلاعات به مدیران کمک می کند تا تصمیماتی بهتر و سریع برای پیشرفت کار خود بگیرند تا […]