موقعیت فعلی شما:

زبان DAX و بایدها و نبایدهای استفاده از آن

زبان DAX چیست

زبان DAX و بایدها و نبایدهای استفاده از آن زبان DAX مخفف عبارت Data Analysis Expressions به معنی تجزیه و تحلیل داده است. این زبانی است که مایکروسافت برای تعامل با داده‌ها در انواع سیستم عامل‌های خود مانند پاور بی آی (Power BI)، پاور پیوت (PowerPivot) و SSAS مدل‌های توسعه یافته ایجاد کرد. DAX به […]