موقعیت فعلی شما:

نرمال ‌سازی داده چیست و چگونه انجام می‌شود؟

نرمال سازی داده چیست

نرمال ‌سازی داده چیست و چگونه انجام می‌شود؟ منصفانه است که بگوییم ما در عصر کلان داده زندگی می‌کنیم. امروزه برای سازمان‌ها، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات، به اولویت اصلی تبدیل شده است. به این معنی که کسب‌وکارها در حال ایجاد و استفاده از پایگاه‌های داده برای مدیریت همه آن اطلاعات هستند. ممکن است در […]