هوش تجاری در صنعت بیمه

هوش تجاری در صنعت بیمه

هوش تجاری در صنعت بیمه زمانی که از هوش تجاری صحبت می‌شود، اغلب ذهن افراد به‌سوی شرکت‌های محصول محور می‌رود. اگرچه با وجود محصولات فیزیکی تأثیر مثبت هوش تجاری در روند شرکت کامل مشخص است، اما واقعیت این است که این فناوری تنها به این شرکت‌ها اختصاص ندارد. این روزها شاهد تأثیر شگفت‌انگیز هوش تجاری در […]