هوش تجاری در فروش

هوش تجاری در فروش

هوش تجاری در فروش این روزها کمتر بازاریاب موفقی را می‌بینید که از هوش تجاری و فروش در کنار یکدیگر نام نبرد. به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد که هیچ بازاریابی این روزها بدون ابزارهای هوش تجاری در فروش موفق نخواهد ماند. جالب است بدانید که این ابزارها در طی دو سال به این اندازه تاثیر و عملکرد […]