موقعیت فعلی شما:

هوش کسب و کار (BI) در مقابل تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA)

هوش کسب و کار (BI) در مقابل تجزیه و تحلیل کسب و کار (BA) در سال های اخیر، سازمان ها به طور فزاینده ای به راه حل های نرم افزاری پیشرفته برای سبک کردن و مدیریت بار کاری، حفظ میزان سود آوری و اطمینان از رقابت در صنایع مربوطه روی آورده اند. در حالی که […]