هوش تجاری در منابع انسانی

هوش تجاری در منابع انسانی

هوش تجاری در منابع انسانی جهان امروز بیش از هر زمان دیگری بر پایه داده‌ها مبتنی است. شرکت‌ها برای این که در میدان رقابت از یکدیگر پیشی بگیرند، دائما به دنبال ابزارها و نرم افزارهایی هستند که در جهت بهبود اوضاع شرکت به آن‌ها کمک کند. اینجاست که کارایی هوش تجاری در منابع انسانی نمایان می‌شود. احتمالا […]