موقعیت فعلی شما:

هوش کسب و کار در صنعت خرده فروشی

تاثیر هوش کسب و کار در صنعت خرده فروشی

هوش کسب و کار چگونه روی صنعت خرده فروشی تاثیر می‌گذارد؟ همیشه حق با مشتری است. این اولین قانون صنعت خرده فروشی است. اما چگونه قبل از این که مشتری بگوید چه می‌خواهد نیاز او را متوجه شوید و او را راضی نگه دارید؟ از این گذشته تقاضای مشتری با سبک‌ها و رویدادهای جدیدی که هر روز […]