موقعیت فعلی شما:

پردازش داده (Data Processing) به چه معناست؟

پردازش داده یا Data Processing

پردازش داده (Data Processing) به چه معناست؟ پردازش داده چیست؟ به زبان ساده جمع‌آوری، تحلیل و بررسی داده‌های جمع‌آوری شده برای هدف مورد نظر است. این روش حجم عظیمی از داده‌های جمع‌آوری شده را به شکل مطلوبی تبدیل می‌کند که توسط افراد عادی برای تجزیه ‌و تحلیل و تفسیر معنای داده‌ها جمع‌آوری می‌شود. پردازش داده‌ها در […]