موقعیت فعلی شما:

کاربرد تحلیل داده در بانکداری و شرکت‌های خدمات مالی

کاربرد تحلیل داده در بانکداری و شرکت‌های خدمات مالی

کاربرد تحلیل داده در بانکداری و شرکت‌های خدمات مالی داده‌ها در حال تبدیل صنعت مالی، به دنیای جدیدی هستند. داده‌های کلان (Big Data) در صنعت امروز اهمیت بسیار بالایی دارد و همین عامل نشان‌دهنده اهمیت و کاربرد تحلیل داده در مراکز مختلف از جمله بانک‌ها و مراکز مالی است. داده‌ها در حال تبدیل صنعت مالی، […]