موقعیت فعلی شما:

کاربرد داشبورد BI برای افراد مختلف

کاربرد داشبورد BI

کاربرد داشبورد BI برای افراد مختلف اینکه ارزش‌های مصرف کنندگان به طور مداوم در حال تغییر است و برای موفقیت در دنیای تجارت باید از این تغییرات آگاه بود. این آگاهی نیز به آسانی در دسترس نخواهد بود. کاربرد داشبورد BI اینجا نمایان می‌شود؛ زمانی که برای رسیدن به موفقیت، در دنیای فناوری محور امروز […]