موقعیت فعلی شما:

Machine Learning یا یادگیری ماشین چیست؟

یادگیری ماشین یا Machine Learning چیست؟ machine learning (ML) نوعی هوش مصنوعی (AI) است که به برنامه های نرم افزاری اجازه می دهد بدون پیش بینی صریح برای انجام هر کاری، در پیش بینی نتایج دقیق تر شوند. الگوریتم های machine learning از داده های قدیمی به عنوان ورودی برای پیش بینی مقادیر جدیدِ خروجی […]