موقعیت فعلی شما:

داده کاوی (Data Mining) چیست؟

داده کاوی (Data Mining) چیست؟ داده کاوی فرآیندی برای استخراج و کشف الگو ها در مجموعه داده های بزرگ است که شامل روش هایی مشترک با یادگیری ماشین، آمار و سیستم های پایگاه داده است. که مورد توجه همه قرار گرفته ‌است، اما در دهه ۱۹۳۰ بیشتر مورد توجه عموم قرار گرفت. یکی از اولین […]