موقعیت فعلی شما:

یادگیری عمیق (Deep Learning) چیست و چگونه کار می کند؟

یادگیری عمیق چیست؟ هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در واقع سنگ بنای انقلاب بعدی در محاسبات هستند. این فن آوری ها به توانایی تشخیص الگو ها کمک بسزایی می کنند، سپس بر اساس داده های مشاهده شده، نتایج آینده را می توانند پیش بینی کنند. پیشنهاداتی را که آمازون هنگام خرید آنلاین به شما می […]