پایگاه‌ داده NoSQL چیست و چه تفاوتی با SQL دارد؟

پایگاه دادهNoSQL چیست

پایگاه‌ داده NoSQL چیست و چه تفاوتی با SQL دارد؟ پایگاه داده NoSQL رویکردی برای مدیریت پایگاه داده است که می‌تواند طیف گسترده‌ای از مدل‌های داده را در فرمت‌های گراف، ستونی گسترده، کلید-مقدار (key-value) و سندی در خود جای دهد. با ما همراه باشید… پایگاه داده NoSQL به طور کلی غیر رابطه‌ای، توزیع شده، انعطاف […]