Power BI چیست؟ | بایدها و نبایدهایی که مدیران باید بدانند ….

< Power bi چیست؟ | باید ها و نبایدهایی که مدیران باید بدانند… Power BI مجموعه ‌ای از خدمات نرم‌ افزاری، برنامه ‌ها (applications)، و اتصال دهنده هایی می باشد که با هم کار می ‌کنند تا منابع به نسبت غیر مرتبط شما را به داده هایی منسجم، جذاب (از نظر بصری) و بینش هایی […]

علم داده یا Data science چیست؟

علم داده یا Data Science چیست؟ از مباحث مهم برای یادگیری هوش تجاری و درک بهتر آن Data Science می باشد. علم داده ترکیبی از ابزارهای مختلف، الگوریتم ها و اصول machine learning با هدف کشف الگو های پنهان از داده های خام است. اما چگونه این تفاوت با آن که سال هاست که به […]

تفاوت Power BI و Excel

تفاوت Power BI و Exce نرم افزار Excel بیشتر برای سازماندهی داده ها، تبدیل آن ها و انجام محاسبات ریاضی بر روی آن ها استفاده می شود. Power BI از نظر مقایسه بین جداول، گزارش ها و یا داده ها بسیار قدرتمند تر از اکسل است. جدا از بحث تفاوت Power BI و Excel، شباهت […]

مقایسه Power BI و Tableau و Qlik Sense

مقایسه Power BI و Tableau و Qlik Sense در این مقاله، ما شش معیار مهم را برای مقایسه نرم افزار های هوش تجاری Power BI و Tableau و Qlikview درنظر میگیریم. اهمیت هر معیار برای هر سازمان متفاوت است و شما باتوجه به ادبیات کاری موجود در کسب و کارتان باید به این شش مورد […]