سربلندی،

ما ویراکام هستیم و از آشنایی با شما خوشحالیم...

تیم ما متشکل از جوانان مستعد، باانگیزه و متخصص در حوزه علوم داده، تحلیل، برنامه نویسی، تحقیق و توسعه نرم افزاری و علوم بصری جهت ارائه سرویس، همراه با رعایت کامل جزئیات، در کنار سایر موارد کلی، کنار یکدیگر پیوسته در حال پیشرفت و توسعه مستمر می باشند. بهره از  انگیزه و تجربه افراد جوان با حدود یک دهه تجربه اجرایی در فضای حرفه ای بازار باعث ایجاد مزیت های متعدد و متفاوت رقابتی و بهینه جهت مرتفع کردن هرچه بهتر و بیشتر نیازها و مسائل موجود در حوزه های مختلفی از قبیل بازرگانی، پخش، تولید، زنجیره ای ها و سایر حوزه های فعال در بازار شد تا بتوانیم با اشراف کامل بر جزئیات و کلیات در این حوزه های کلان، مدعی و متخصص باشیم.
فتح قله های مرتفع صنعت و اقتصاد کشور با رعایت اصول اخلاقی مذاکره، جز با پشتیبانی و اتکا از خلاقیت و پشتکار یک تیم منسجم نه کار ساده ای بود و نه شدنی.

آشنایی بیشتر با تیم ما:

علی سینا صالحی

مریم نوروزی

امیر میر شمیرانی

محدثه رحیمی

آرمان رضائیان

نوید حسنعلی

علیرضا حسنعلی

سید امیر کاظمی

معرفی برخی از هم تیمی های سابق ویراکام

روح الله صدیق (آبان ۱۳۹۷ شهریور ۱۳۹۸)

سروش ریسمانچی (اسفند ۱۳۹۷ – اردیبهشت ۱۴۰۰)

افشین قارونی (آبان ۱۳۹۸- شهریور ۱۳۹۹)

آشنایی با

Advanced Analythics
Analythical Performance Tuning

SQL Server
SSAS) sql server analyse service)
SSIS) sql server integeration service)
SSRS) sql server reporting service)

آشنایی با برخی از مشتریان ما