موقعیت فعلی شما:

سربلندی،

ما ویراکام هستیم و از آشنایی با شما خوشحالیم...

تیم ما متشکل از جوانان مستعد، باانگیزه و متخصص در حوزه علوم داده، تحلیل، برنامه نویسی، تحقیق و توسعه نرم افزاری و علوم بصری جهت ارائه سرویس، همراه با رعایت کامل جزئیات، در کنار سایر موارد کلی، کنار یکدیگر پیوسته در حال پیشرفت و توسعه مستمر می باشند. بهره از  انگیزه و تجربه افراد جوان با حدود یک دهه تجربه اجرایی در فضای حرفه ای بازار باعث ایجاد مزیت های متعدد و متفاوت رقابتی و بهینه جهت مرتفع کردن هرچه بهتر و بیشتر نیازها و مسائل موجود در حوزه های مختلفی از قبیل بازرگانی، پخش، تولید، زنجیره ای ها و سایر حوزه های فعال در بازار شد تا بتوانیم با اشراف کامل بر جزئیات و کلیات در این حوزه های کلان، مدعی و متخصص باشیم.
فتح قله های مرتفع صنعت و اقتصاد کشور با رعایت اصول اخلاقی مذاکره، جز با پشتیبانی و اتکا از خلاقیت و پشتکار یک تیم منسجم، نه کار نشدنی ونه،ساده ای بود.

  • چشم انداز:

    ایجاد بینش عمیق جهت تصمیم گیری درست در سازمان ها

  • ماموریت:​

    افزایش بینش سازمان ها با ارائه راهکارهای داده محور جهت هدایت کسب و کارها به سمت تصمیم گیری درست.

  • هدف:

    ایجاد فرهنگ داده محور در سازمان ها بدون درنظرگیری مقیاس سازمانی

آشنایی با برخی از مشتریان ما

آشنایی با

SQL Server
SSAS) sql server analyse service)
SSIS) sql server integeration service)
SSRS) sql server reporting service)

Advanced Analytics
Analytical Performance Tuning

 

 

آشنایی بیشتر با تیم ما:

علی سینا صالحی

مریم نوروزی

علیرضا حسنعلی

محدثه رحیمی

آرمان رضائیان

نازنین زاینده کوپائی

نوید حسنعلی

سینا کاسب

امیر میر شمیرانی

نازنین حسنعلی

سید امیر کاظمی

محمدعلی طایفی

معرفی برخی از هم تیمی های سابق ویراکام

کوروش صدیق (آبان ۱۳۹۷ – شهریور ۱۳۹۸)

سروش ریسمانچی (اسفند ۱۳۹۷ – اردیبهشت ۱۴۰۰)

افشین قارونی (آبان ۱۳۹۸ – شهریور ۱۳۹۹)