موقعیت فعلی شما:

دانلود Tableau

شرکت Tableau نرم افزارهای هوش تجاری خود را در دو نسخه Desktop و Server ارائه می دهد که هر دوی آن ها نیازمند خرید لایسنس می باشند. 

Tableau Desktop

دانلود نسخه اصلی Tableau Desktop

دانلود نسخه کرک شده Tableau Desktop

Tableau Server

دانلود نسخه اصلی Tableau Server

امتیاز خود را برای این نرم افزار با ما به اشتراک بگذارید.

مقایسه نرم افزارهای Power BI و QlikView و Tableau