موقعیت فعلی شما:

آشنایی با تفاوت پایگاه داده و انبار داده

تفاوت پایگاه داده و انبار داده

آشنایی با تفاوت پایگاه داده و انبار داده احتمالا شما در کسب و کار خود با تراکنش‌های زیادی سروکار دارید، به همین دلیل قصد دارید برای بهبود شرایط خود، داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنید. این تصمیم بسیار خوبی است اما شما برای عملی کردن این تصمیم به یک پایگاه داده و یک انبار داده […]