موقعیت فعلی شما:

متن کاوی (Text Mining) چیست؟

متن کاوی یا text mining چیست؟

متن کاوی (Text Mining) چیست؟ متن کاوی (Text Mining) امروزه متداول ترین ابزاری است که از طریق آن اطلاعات رد و بدل می‌شوند. فهمیدن معنی از یک متن به هیچ وجه کار آسانی نیست، به همین دلیل ما به یک ابزار هوش تجاری مفید نیاز داریم که به درک آسان اطلاعات کمک کند. متن کاوی […]