موقعیت فعلی شما:

بررسی تفاوت‌های میان داده، اطلاعات و دانش در یک نگاه

تفاوت‌های میان داده، اطلاعات و دانش

بررسی تفاوت‌های میان داده، اطلاعات و دانش در یک نگاه باید گفت تصوری اشتباه و نادرست در بین بسیاری از افراد وجود دارد که از برخی واژه‌ها از جمله داده، اطلاعات و دانش، به جای هم استفاده می‌کنند. تفاوت‌های میان داده، اطلاعات و دانش زیاد است و نمی‌توان آن‌ها را در یک دسته قرار داد. […]