موقعیت فعلی شما:

اصول طراحی داشبورد هوش تجاری

اصول طراحی داشبورد هوش تجاری

اصول طراحی داشبورد هوش تجاری هدف از ایجاد داشبوردها ارائه راه حلی کارآمد برای سازماندهی داده‌ها است. با کمک داشبوردها می‌توان از داده‌ها به شکلی واضح استفاده کرد؛ البته هر داشبوردی چنین کارایی ندارد. تنها آن‌هایی که از اصول طراحی داشبورد هوش تجاری پیروی می‌کنند، در سازمان‌ها مؤثر واقع می‌شوند. در واقع می‌توان گفت که […]