موقعیت فعلی شما:

داشبورد crm چیست؟

داشبورد CRM چیست؟ با اینکه فردی به نام مشتری بی‌نقص وجود ندارد، اما اگر چنینی فردی وجود داشت، به نظر شما دارای چه خصوصیت‌هایی بود؟ از کجا باید آن را پیدا می‌کردید؟ چه نیازهایی داشت و حاضر به پرداخت چه مقدار هزینه بود؟ مهم‌تر از همه اینکه چگونه باید مشتریان فعلی را به مشتریان بی‌نقص […]