موقعیت فعلی شما:

تحلیل RFM چیست؟

تحلیل RFM چیست

تحلیل RFM چیست؟ هر فرد یا مشتری، با خریدی که انجام می دهد، می تواند بر روی تجارت و کسب و کار شما تاثیر بگذارد، که این امر شامل تمام افراد با هر نوع و روش خرید نیز می شود. در ادامه به توضیح کامل تحلیل RFM پی پردازیم. تحلیل RFM به بازاریابان اجازه می‌دهد […]