موقعیت فعلی شما:

هوش تجاری سلف سرویس یا Self-Service BI چیست؟

هوش تجاری سلف سرویس یا Self-Service BI چیست

هوش تجاری سلف سرویس یا Self-Service BI چیست؟ هوش تجاری سلف سرویس (BI) رویکردی به تجزیه و تحلیل داده‌ها است که به کاربران تجاری امکان می‌دهد، به مجموعه داده‌ها دسترسی داشته باشند و آن‌ها را بررسی و تحلیل کنند، حتی اگر پیش‌زمینه‌ای در هوش تجاری یا عملکردهای مرتبط مانند داده‌کاوی و تجزیه و تحلیل آماری […]