موقعیت فعلی شما:

هوش عملیاتی (Operational Intelligence) چیست و چگونه انجام می‌شود؟

هوش عملیاتی Operational Intelligence چیست

هوش عملیاتی (Operational Intelligence) چیست و چگونه انجام می‌شود؟ هوش عملیاتی (Operational Intelligence) نوعی از فلسفه تجزیه و تحلیل داده است که بر اجرای تصمیمات تجاری سریع و اقدام بر اساس داده‌ها تمرکز دارد. این روش از تکنیک‌های جمع‌آوری خودکار داده‌ها از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و همچنین تکنیک‌های ذخیره‌سازی داده استفاده می‌کند که […]