موقعیت فعلی شما:

چیست؟ DAX Studio

dax studio چیست

چیست؟ DAX Studio ابزارهای تحلیلی امروزی مانند Powe BI به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نتایج را در کوتاه‌ترین زمان و به پویاترین شکل ممکن نمایش دهند. با این حال بروز مشکل در مدل داده یا محاسبات پیچیده منجر به کندی فرآیند گزارش گیری می‌شود. برای اینکه با چنین مشکلاتی رو به رو نشوید باید ابزارهای مناسب […]