موقعیت فعلی شما:

The Profit impact of business Intelligence

مشخصات کتاب

عنوان: The profit impact of Business Intelligence

نویسندگان: Steve Williams & Nancy Williams

تاریخ انتشار: ۲۰۰۷

ناشر: Morgan & Claypool Publishers

سطح: مقدماتی تا پیشرفته

صفحات: ۲۳۷

معرفی کوتاه

کتاب The profit impact of Business Intelligence رویکردی مقدماتی تا پیشرفته را برای بیشترین کارایی هوش تجاری از داده ها و یا انبار داده یک شرکت ارائه می دهد.

به این کتاب امتیاز دهید:

بیشتر بدانید

تاثیر هوش تجاری در کسب و کار را بیشتر بشناسید